Cài đặt và cấu hình dịch vụ IIS xây dựng Web Server

IIS (Internet Information Server) là một dịch vụ Web server trên Windows Server. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn Cài đặt và cấu hình dịch vụ IIS xây dựng Web Server.

 

Khi cài đặt dịch vụ WSUS thì mặc định nó sẽ cài luôn IIS cho chúng ta, để sử dụng vào Administrative Tools -> IIS:

ISSWebServer

Giao diện chính của IIS:

ThemeIISĐể chạy một website bạn tạo một thư mục trong ổ đĩa và tạo 1 file html với nội dung như sau:

HTMLIIS

Tiếp theo cần cấu hình bản ghi A (Host A) . CNAME để trỏ tới Web server trên DNS server:

CNAME

Sau đó Nhập vào tên và đại chỉ IP của máy sau đó nhấn Add Host:

AddHost

Sau khi Add Host thành công sẽ có thông báo Successfuly.

Tương tự thêm cho FTP và Terminal Service:

FPTTer

Cấu hình bản ghi CNAME:

FTPCname

Gõ bí danh ở ô Alias name(www với web), mục FQDN browser đến máy vật lý tương ứng:

AliasName

Tương tự với FTP (ftp)Terminal Service (ts):

FTPTerminal

Tạo bản ghi phân giải ngược (con trỏ Pointer) click chuôt phải lên Resever Lookup Zone chọn New Pointer(PTR):

NewRR

Tương tự cho FTP và TS:

TuongtuFTPTS

Kiểm tra phân giải DNS:

testPhangiai

Phân giải ngược:

phangiainguoc

Trở lại giao diện IIS click chuột phải vào vào site chọn “Add Web Site”:

ISS

                  • Sau đó nhập tên site, brows đến thư mục chứa web, loại, cổng và tên host:

nhaptensite

Sau khi hoàn thàn click chuột phải vào site vừa tạo chọn “Manager Web Site” -> “Restart” để khởi động lại web:

Refresh

Truy cập vào website vừa tạo bằng client ta có kết quả:

ketqua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top