Cấu hình nhiều site trên 1 Web Server

Ở bài trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về cách Cài đặt và cấu hình dịch vụ IIS xây dựng Web Serve. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn cấu hình nhiều website trên một Web Sever .

Đầu tiên, Dns Server ta newzone với tên là hieu.com:

NewzoneSau đó tạo các bản ghi hots ACNAME như trên :

NewHost

HostCname

Tương tự như trên ta vào WEB server tạo một web site mới với nội dung:

newWebTiếp tục, ta Add một site mới với cấu hình :

AddSite2Như vậy là  ta có 2 Website trên cùng 1  Web Server là : hieuhieu 2 :

2WebsiteBây giờ xem kết quả test client nhé:

KqTestClient

KqTestClient2Như vậy là mình đã hướng dẫn cấu hình nhiều website trên một Web Server mà cụ thể ở đây là 2 site để các bạn dễ hiểu. Nếu các bạn muốn cấu hình nhiều site hơn nữa thì làm tương tự nhé. Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top