Định dạng trang HTML

Lời mở đầu bài viết này, mình xin lỗi các bạn vì lâu lắm rồi mình mới viết bài tiếp. Vì công việc mình bận quá, các bạn quan tâm mình làm gì thì mình nói luôn là mình bận chiến Google Adsense.

Hôm nay mình sẽ viết về các kiến thức về định dạng trang HTML nhé.

Sử dụng các thuộc tính của tag <body> để định dạng chung cho trang web. Phần định dạng gồm có:

• Màu nền, màu chữ
• Hình ảnh làm nền cho trang web

• Định dạng văn bản

 

I. Màu nền, màu chữ:

 

Để định dạng màu nền và màu chữ thì thì chúng ta sử dụng 2 thuộc tính sau:

– Thuộc tính bgcolor : tô màu nền
– Thuộc tính text : tô màu chữ

Ví dụ:
<body bgcolor=”#1CEE11text=”#F98504“>
<H1 align=”center>Sunday</H1>
  </body>

sẽ được kết quả như sau:

Dinh-dang-HTMLII. Hình ảnh nền:

Để chèn hình ảnh nền cho trang web thì chúng ta cần sử dụng thuộc tính background như sau:

background-image : khai báo tập tin hình ảnh
background-repeat : dạng lặp lại hình ảnh nền (no-repeat /
repeat / repeat-x / repeat-y )
background-attachment : hình ảnh cuộn theo nội dung trang
web hay ở vị trí cố định (scroll / fixed)
background-position : xác định vị trí xuất hiện hình ảnh
(bottom / center / left / right / top)

III. Định dạng văn bản:

1. Các tag định dạng :

 – <b></b> – bold : in đậm
<i></i> – italic : in nghiêng
<u></u> – underline : gạch dưới

Ví dụ:
  <body >
  <b>Dòng in đậm </b> <br>
  <i> Dòng in nghiêng </i> <br>
  <u>Dòng gạch dưới </u>
  </body>

Kết quả có được như sau:

Dinh-dang-van-ban

<sub></sub> – subscript : chữ dưới
<sup></sup> – superscript : chữ trên
<pre></pre> – preformatted: giữ nguyên định dạng trong
trang HTML

Ví dụ:

  <body> 
  <pre>
       ax<sup>2</sup> + bx + c
  hoặc
       H<sub>2</sub>O
  </pre>
  </body>

Kết quả như sau:

tag-dinh-dang2. Thuộc tính style:

font-size : khổ chữ
font-style : kiểu chữ
font-family : tên font chữ
font-weight : nét chữ ( đậm hoặc chọn kích thước)
color : màu chữ
text-decoration: gạch dưới, gạch trên, gạch bỏ hoặc bỏ
hết các định dạng
background-color: màu nền
border-color : màu đường viền
border-style : kiểu đường viền

Kết luận:

Định dạng một trang HTML thì có các kiểu định dạng cơ bản là định dạng màu nền, màu chữ, hình ảnh nền, văn bản. Các bạn chú ý đọc kỹ và thực hành để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn để thế hiện các ký tự đặc biệt lên trang web bằng HTML các bạn chờ nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top