Học PHP bài 2: Biến, hằng và kiểu dữ liệu

No video URL found.

Xin chào tất cả các anh em đồng môn đang muốn học lập trình php. Ở bài đầu tiên trong khóa học PHP cơ bản mình đã giới thiệu tổng quan về php và tiếp theo bài này mình sẽ đi sâu hơn một chút về biến, hằng và kiểu dữ liệu.

Mời các bạn xem video, mọi thứ về Biến, hằng kiểu dữ liệu trong bài học PHP online, php căn bản lần này đã nằm trong videos này.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top