Javascript là gì?

Trước khi đi đến những bài viết về Javascript thì ở bài đầu tiên này, mình sẽ định nghĩa cho cái bạn về Javascript là gì một cách dễ hiểu nhất, không quá máy móc cũng như không quá công nghệ để đọc qua là hiểu được ngay. Ông cha ta có câu: “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng “, nếu muốn học tốt về Javascript thì đầu tiên phải hiểu nó là gì? Đặct tính của nó là gì? Nó có những tác động nào đến trang web?

 

Javascript là gì?

 

JavaScript, ban đầu được gọi là LiveScript, được phát triển bởi Brendan Eich tại Netscape

Đầu tiên, phải khẳng định rằng Javascript là một ngôn ngữ lập trình –  điều mà ai cũng phải công nhận. Ai không công nhận nó là một ngôn ngữ lập trình thì cho mình hỏi : bạn đến trái đất có  mục đích gì?

Thứ 2, Javascript nó là một ngôn ngữ là một ngôn ngữ kịch bản hay còn gọi là ngôn ngữ biên dịch, các chương trình Javascript sau khi được viết ra thì có thể nhúng trực tiếp hoặc tích hợp vào các tâp tin HTML chuẩn. Sau khi được nhúng hay tích hợp vào tập tin HTML chuẩn rồi thì nếu chạy chương trình HTML đó trên các trình duyệt có hỗ trợ Javascript thì nó sẽ  thực hiện các công việc xác định.

Về cú pháp của Javascript thì nó tương tự như C và Java . Ví dụ như cú pháp về If hay vòng lặp ForWhile là hoàn toàn giống nhau.

Để nói về Javascript thì nó rộng lắm, nhưng đây là bài giới thiệu về Javascript trong lập trình web nên mình sẽ không nói vòng vo, nói tùm lum tùm la như Javascript trong phần mềm này nọ. Túm lại ý mình là nói về Javascript trong lập trình web, thiết kế trang web.

 

Đặc điểm của Javascript?

 

Javascipt như đã nói nó có cấu trúc tương tự như C hay Java nhưng nó có những đặc điểm ưu hơn sau đây:
         • Đơn Giản 
         • Động (Dynamic).
         • Hướng đối tượng (Object Oriented).

Javascript có một đặc tính quan trọng là nó có khả năng tạo và sử dụng các đối tượng.

JavaScript cung cấp 1 bộ các Built-in Object để cung cấp các thông tin về sự hiện hành của các đối tượng được load trong trang Web và nội dung của nó.Các đối tượng này bao gồm các phương pháp (Method) làm việc với các thuộc tính (Properties) của nó.

 

Tác động của Javascript đến Website

 

Như đã nói, Javascript là ngôn ngữ kịch bản ( biên dịch ) nên nó sẽ thực hiện các công việc xác định và có những tác động nhất định. Đặc điểm của nó là ” Ngôn ngữ động ” nên nó sẽ có các tác động đến trang web theo kiểu ” động ” và thiết kế các hình ảnh động.  JavaScript được dùng để thực hiện một số tác vụ không thể thực hiện được với chỉ HTML như kiểm tra thông tin nhập vào, tự động thay đổi hình ảnh,…

Bạn đã bao giờ vào các trang web mà thấy các hộp thoại tự động hiện ra để bạn nhập thông tin hay khi tắt trang web sẽ có một hộp thoại hiện ra như kiểu ” bạn có muốn tắt tab này không ? ” và rất nhiều nữa. Đấy, đó là những website đang sử dụng javascipt.

javascriptCòn về cú pháp và cách nhúng Javascrip vào HTML mình sẽ nói ở các bài hướng dẫn sau.

Ở bài này mong các bạn hiểu Javascript là gì một cách đơn giản, đừng quá quan trọng hóa nó. Hãy nghĩ nó một cách đơn giản thì sẽ dễ dàng để tiếp thu hơn.

One thought on “Javascript là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top