Tạo chương trình PHP đầu tiên

Bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một chương trình PHP đầu tiên : Hello Word. Đây là bài đầu tiên trong chương trình học php online, học php cơ bản.

Mình nói thêm, các bài về PHP hay HTML thì mình làm trên localhost nên các bạn có thể đọc qua bài Localhost là gì   cũng như cách cài đặt localhost với XAMPP. Nếu như ai chưa quen cách làm việc trên XAMPP thì đọc qua bài làm việc trên XAMPP mà mình đã viết trước đó.

Thêm nữa, mình sẽ dùng Notepad++ để viết chương trình nhé.

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một thư mục tên PHP trong C:\xampp\htdocs . Sau đó, mở Notepad++ lên sau đó File -> New và Save as luôn với tên bai1.php. Tại sao chưa có chương trình mà mình lại bảo lưu trước? Lý do là mình lưu file với dạng *.php luôn để chương trình nhận dạng ngôn ngữ đang viết và sẽ hỗ trợ trong quá trình code.

Để viết một chương trình PHP thì bắt buộc chúng ta phải có thẻ mở và đóng của PHP tức là cặp thẻ <?php ?>. Trong một số trường hợp có thể đặt trong <? và ?> cần cấu hình lại XAMPP nhưng mình sẽ nói sau, vì nó chưa cần thiết.

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình PHP đầu tiên để hiển thị ra trình duyệt câu : “Hello Word !“.

Chúng ta viết một đoạn chương trình như sau:

Hello Word PHP

 

Sau đó File -> Save hoặc Ctrl + S. Bây giờ, để kiểm tra kết quả chúng ta mở XAMPP Control Panel lên và khởi chạy Apache cũng như MySQL.

Để kiểm tra chương trình vừa tạo, chúng ta mở trình duyệt lên và truy cập vào đường dẫn: http://localhost/PHP/bai1.php

Hello Word PHPKết luận:

Như vậy, để thực hiện được các mã nguồn PHP thì đầu tiên chúng ta phải tạo ra được một file có phần mở rộng PHP và phần mã nguồn của chúng ta phải nằm trong cặp thẻ PHP. Bài này mình đã hình dung ra cho các bạn hiểu về cách tạo một chương trình PHP đơn giản. Ở bài sau mình sẽ từng bước đi vào hướng dẫn các vấn đề phức tạp hơn. Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top