Tạo một trang HTML cơ bản

Hôm nay ITVinh.Com sẽ giới thiệu cho các bạn về HTML là gì và cách tạo một trang HTML cơ bản. Xin lưu ý đây là bài đầu tiên trong chuyên mục hướng dẫn về HTML.

 

HTML là gì?

 

HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language tức là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, dùng để tạo lập một trang web ( website ).

HTML là ngôn ngữ cơ bản nhất và là ngôn ngữ đầu tiên phải tiếp cận, tìm hiểu nếu như muốn lập trình web được.

Một trang web thì được cấu thành từ rất nhiều trang HTML con khác nhau, trên mỗi trang HTML lại được hình thành bởi những phần tử HTML cụ thể là các cặp thẻ ( Tag ) hay các câu lệnh HTML….

Để xem chi tiết định nghĩa của HTML thì các bạn truy cập vào HTML trên Wiki.

 

Cấu trúc của một đoạn mã HTML

 

Mỗi câu lệnh hay đoạn mã HTML sẽ được định nghĩa hay khai báo trong một cặp thẻ HTML khác nhau ( điều này là bắt buộc ). Có rất nhiều cặp thẻ khác nhau mà chúng ta sẽ phải tiếp cận từ từ mới hiểu và nhớ được. Mình sẽ đưa ra một ví dụ về một câu lệnh HTML đơn giản nhé:

html-co-ban

Như các bạn đã thấy, ở trong mỗi cặp thẻ HTML thì phải có thẻ mở đầu và thẻ đóng, khác nhau bởi dấu ‘ / ‘ và điều này là bắt buộc.

Mặt khác, ở trong những cặp thẻ HTML có thể chứa các thuộc tính khác nhau và thuộc tính đó được đặt ngay sau khi chúng ta viết thẻ mở, giá trị của thuộc tính đó sẽ được định nghĩa bằng dấu ‘ = ‘ hoặc ‘ : ‘ .

thuoc-tinh-html

Tạo một trang HTML cơ bản đầu tiên

Đầu tiên, mình khuyên các bạn nên sử dụng Notepad++ để dễ dàng trong việc viết các câu lệnh, đoạn mã khi thực hành với HTML nhé.

Mình cũng có bài giới thiệu về Notedpad++ trong chuyên mục Phần mềm hay các bạn có thể xem và tải Notepad++ tại đó.

Để tạo được một trang HTML cơ bản đầu tiên thì mình xin giới thiệu các cặp thẻ cần sử dụng trong một trang HTML cơ bản: <html> và </html> ; <head> và </head> ; <title> và </title> ; <body> và </body>.

tao-html-co-ban

Như trên mình demo đó, mở đầu các bạn phải có thẻ <html> ( không tính đến <!doctype html> ), sau thẻ đó sẽ là thẻ <head> và trong thẻ <head> thì có thể đặt nhiều thẻ khác nhau nhưng thẻ <title> là không thể thiếu. Head tức là phần đầu của trang web, title dịch qua thì là tiêu đề, nghĩa là chúng ta sẽ khai báo tiêu đề trong cặp thẻ này.

Sau khi khai báo xong tiêu đề trong cặp thẻ <title> thì chúng ta đóng head lại ( </head> ) và mở thẻ <body>. Trong cặp thẻ <body> thì sẽ chứa toàn bộ nội dung website mà bạn muốn hướng đến người dùng.

Tương tự <head> chúng ta sử dụng thẻ đóng body ( </body> sau khi đã viết nội dung. Cuối cùng, sử dụng </html> để kết thúc.

Lưu file lại với đuôi .html và mở file lên với trình duyệt mà bạn sử dụng sẽ thấy thành quả:

ket-quaChúng ta thấy hiện tượng lỗi font tiếng Việt, sửa lỗi này bằng cách thêm đoạn mã: <meta charset=”UTF-8“> vào trong thẻ <head>.

Kết quả cuối cùng:

ket-qua-htmlKết luận:

 

Bài này mình đã hướng dẫn cụ thể cơ bản về một trang HTML, các bạn hãy đọc kỹ đẻ làm được. Mình xin nói luôn là HTML là cực kỳ quan trọng, nó là bộ khung của website. Vậy nên không thể thiếu HTML trên một trang web.

Các vấn đề liên quan đến việc định nghĩa và tác động của HTML thì mình cũng không đề cập chi tiết, vì thực sự nó cũng không ảnh hướng lắm đến việc học HTML của chúng ta.

Ở bài sau mình sẽ đi sâu hơn trong vấn đề của các cặp thẻ và sẽ trình bày những cặp thẻ quan trọng cũng như cách dùng. Mong các bạn chú ý tham khảo.

One thought on “Tạo một trang HTML cơ bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top